INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2021-11-04 09:57:39
 dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Remont drogi gminnej nr 395007T w miejscowości Tułkowice i Wilczyce od km 0+000 do km 0+718 i od km 1+305 do km 2+300” do pobrania: - informacja   ...więcej

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1
2021-10-29 14:33:28
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi gminnej nr 395007T  w miejscowości Tułkowice i Wilczyce od km 0+000 do km 0+718 i od km 1+305 do km 2+300” do pobrania: - Informacja dla Wyk  ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2021-10-29 10:52:32
dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Usługa dowozu dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat, będących uczestnikami projektu   pn. Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gmini  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA
2021-10-20 13:45:18
zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 395007T  w miejscowości Tułkowice i Wilczyce od km 0+000 do km 0+718 i od km 1+305 do km 2+300” do pobrania: - ogłoszenie o zamówieniu (pdf) - SWZ wraz z załącznikami (zip  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Usługa dowozu dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat, będących uczestnikami projektu pn. Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce
2021-10-19 14:17:36
nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0068/20, realizowanego przez Gminę Wilczyce i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020   ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2021-10-13 10:15:06
pn. ,,Budowa świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem LPG w miejscowości Przezwody,na terenie Gminy Wilczyce” do pobrania:  - informacja o kwocie (PDF)  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1
2021-10-07 12:01:34
dot. zamówienia pn. "Budowa świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem LPG w miejscowości Przezwody, na terenie Gminy Wilczyce” do pobrania: - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) - Informacja dla wykonawców nr 1&nb  ...więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
2021-09-29 11:03:43
dot. zamówienia  pn. „Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach na świetlicę środowiskowo-profilaktyczne” do pobrania:  - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA zadanie pn. ,,Budowa świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem LPG w miejscowości Przezwody, na terenie Gminy Wilczyce” znak: ZP.271.6.2021
2021-09-23 14:44:28
  Do pobrania: - ogłoszenie o zamówieniu (PDF) - SWZ wraz z załącznikami (zip)    ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2021-09-21 10:38:51
dot. zamowienia pn.  ,,Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach na świetlicę  środowiskowo-profilaktyczne” do pobrania: - informacja o kwocie (pdf)  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA
2021-09-06 14:30:39
dot. zadania pn. ,,Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach na świetlicę środowiskowo-profilaktyczne” Przedmiot zamówienia współfinasowany jest w ramach projektu ,,Świetlica środowisko  ...więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Zadanie 1
2021-09-03 13:51:32
dotyczy postępowania pn. "Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach i Pielaszowie na świetlice środowiskowo-profilaktyczne " do pobrania: - Informacja o uniewaznieniu postępowania (pdf)  ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2021-09-02 10:51:48
pn. ,,Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach i Pielaszowie na świetlice środowiskowo-profilaktyczne” do pobrania: - informacja o kwocie (PDF)  ...więcej

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW
2021-08-27 14:38:14
dotyczy postępowania pn. ,,Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach i Pielaszowie na świetlice środowiskowo-profilaktyczne” do pobrania: - Informacja nr 1 dla wykonawców - ogłoszenie o z  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na ",,Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach i Pielaszowie na świetlice środowiskowo-profilaktyczne”
2021-08-13 13:54:05
Przedmiot zamówienia współfinasowany jest w ramach projektu ,,Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew&oac  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert
2021-07-29 12:57:51
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn:  „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce” do pobrania: - Informacja z otwarcia ofert (pd  ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2021-07-29 10:29:44
dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce” do pobrania: - Informacja o kwocie (PDF)  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1
2021-07-14 10:19:13
dot. zamówienia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce” Do pobrania: - Informacja dla wykonawców nr 1 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  - Specyfikacja   ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce”
2021-07-08 14:15:26
do pobrania: - Ogłoszenie o zamówieniu  - SWZ wraz załącznikami od 1 do 11 (zip)  ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2021-06-18 10:41:49
pn. „Remont drogi gminnej nr 395003T w miejscowości Pielaszów od km 0+000 do km 1+120”  do pobrania: - Informacja o kwocie (pdf)  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 51
następne