Informacja o unieważnieniu postępowania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2018-09-07 13:17:09
Znak sprawy: ZP.271.8.2018 Wilczyce, dnia 07.09.2018 r.   INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA   Gmina Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce, informuje, że w dniu 20.08.2018 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępo  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania pn. „Remont drogi wewnętrznej Łącznik dz. ewid. 774 od km 0+000 do km 0+320 w miejscowości Wilczyce”
2018-08-16 14:34:35
  Ogłoszenie nr 605248-N-2018 z dnia 2018-08-16 r. Gmina Wilczyce: Remont drogi wewnętrznej Łącznik dz. ewid. 774 od km 0+000 do km 0+320 w miejscowości WilczyceOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia  ...więcej

Informacja dla Wykonawców nr 1 dot. zamówienia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
2018-08-13 10:52:26
  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
2018-08-13 10:50:44
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”"
2018-07-30 14:20:46
  Ogłoszenie nr 596343-N-2018 z dnia 2018-07-30 r. Gmina Wilczyce: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty bu  ...więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2018-07-26 11:45:38
Znak sprawy: ZP.271.5.2018 Wilczyce, dnia 26.07.2018 r.   INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Gmina Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce, zwana dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 27.06.2018 r. o godz. 10:00 upłynął termin   ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Remont drogi gminnej nr 395018T Przezwody – Przezwody Kolonia od km 2+840 do km 3+052”
2018-07-20 11:52:16
Ogłoszenie nr 592442-N-2018 z dnia 2018-07-20 r. Gmina Wilczyce: Remont drogi gminnej nr 395018T Przezwody – Przezwody Kolonia od km 2+840 do km 3+052OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczani  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 816.233,00 zł"
2018-06-28 13:29:29
Ogłoszenie nr 580729-N-2018 z dnia 2018-06-28 r. Gmina Wilczyce: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 816.233,00 złOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”"
2018-06-12 13:06:50
Ogłoszenie nr 570969-N-2018 z dnia 2018-06-12 r. Gmina Wilczyce: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Remont drogi gminnej nr 395007 T Tułkowice - Wilczyce od km 0+700 do km 1+ 300 w miejscowości Wilczyce i Tułkowice; Remont drogi gminnej Ostra Góra- Jakubówka (nr ewid działki 470) od km 0+000 do km 0+545 w msc. Wilczyce; Remont drogi gminnej nr 395013 T Daromin- Daromin Gościniec od km 0 +000 do km 0 +617 w msc. Daromin; Remont drogi gminnej nr 395065 T Pęczyny koło od km 0 +000 do km 0 + 995 w msc. Pęczyny"
2018-06-08 13:39:27
Ogłoszenie nr 570330-N-2018 z dnia 2018-06-08 r. Gmina Wilczyce: Remont drogi gminnej nr 395007 T Tułkowice - Wilczyce od km 0+700 do km 1+ 300 w miejscowości Wilczyce i Tułkowice; Remont drogi gminnej Ostra Góra- Jakubówka (nr ewi  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont drogi gminnej nr 395019 T Wilczyce –Bugaj (wysypisko śmieci) na odcinku od km 0+000 do km 0+800 i od km 2+734 do km 2+904 w miejscowości Wilczyce i Bugaj; Remont drogi gminnej nr 395054 T Przezwody – Bugaj na odcinku od km 0+000 do km 0+410 w miejscowości Bugaj; Przebudowa drogi wewnętrznej (nr ewid. działek 367/2 i 1171) od km 0+000 do km 0+330 w msc. Wilczyce; Remont drogi gminnej nr 395006 T Tułkowice - Przezwody od km 0 +560 do km 1 + 800 w msc. Tułkowice i Przezwody"
2018-04-20 11:57:34
Ogłoszenie nr 548390-N-2018 z dnia 2018-04-20 r. Gmina Wilczyce: Remont drogi gminnej nr 395019 T Wilczyce –Bugaj (wysypisko śmieci) na odcinku od km 0+000 do km 0+800 i od km 2+734 do km 2+904 w miejscowości Wilczyce i Bugaj; Remont drogi   ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa” Znak: ZP.271.2.2018
2018-02-01 12:54:16
Ogłoszenie nr 512823-N-2018 z dnia 2018-02-01 r. Gmina Wilczyce: „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wrazz wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa”OGŁOSZENIE O  ...więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn. „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa”, numer referencyjny: ZP.271.1.2018.
2018-01-31 12:53:00
ZP.271.1.2018 Wilczyce, dnia 31.01.2018 r.   INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA   Gmina Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce, zwana dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 31.01.2018 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa”
2018-01-16 12:41:35
Ogłoszenie nr 505554-N-2018 z dnia 2018-01-16 r. Gmina Wilczyce: „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa” OGŁOSZENI  ...więcej

Pokazano 1 - 14 z 14