> Ogłoszenia o Zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont drogi gminnej nr 395019 T Wilczyce –Bugaj (wysypisko śmieci) na odcinku od km 0+000 do km 0+800 i od km 2+734 do km 2+904 w miejscowości Wilczyce i Bugaj; Remont drogi gminnej nr 395054 T Przezwody – Bugaj na odcinku od km 0+000 do km 0+410 w miejscowości Bugaj; Przebudowa drogi wewnętrznej (nr ewid. działek 367/2 i 1171) od km 0+000 do km 0+330 w msc. Wilczyce; Remont drogi gminnej nr 395006 T Tułkowice - Przezwody od km 0 +560 do km 1 + 800 w msc. Tułkowice i Przezwody"
2018-04-20 11:57:34
Ogłoszenie nr 548390-N-2018 z dnia 2018-04-20 r. Gmina Wilczyce: Remont drogi gminnej nr 395019 T Wilczyce –Bugaj (wysypisko śmieci) na odcinku od km 0+000 do km 0+800 i od km 2+734 do km 2+904 w miejscowości Wilczyce i Bugaj; Remont drogi   ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa” Znak: ZP.271.2.2018
2018-02-01 12:54:16
Ogłoszenie nr 512823-N-2018 z dnia 2018-02-01 r. Gmina Wilczyce: „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wrazz wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa”OGŁOSZENIE O  ...więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn. „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa”, numer referencyjny: ZP.271.1.2018.
2018-01-31 12:53:00
ZP.271.1.2018 Wilczyce, dnia 31.01.2018 r.   INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA   Gmina Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce, zwana dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 31.01.2018 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa”
2018-01-16 12:41:35
Ogłoszenie nr 505554-N-2018 z dnia 2018-01-16 r. Gmina Wilczyce: „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa” OGŁOSZENI  ...więcej

Pokazano 1 - 4 z 4

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl