Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2022-05-19 10:55:50
pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce"  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce”
2022-05-04 14:24:31
  Do pobrania: - Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) - SWZ wraz z załącznikami (zip) - Załącznik nr 11  Dokumentacja projektowa , Specyfikacja techniczna i przedmiar robót : - OSP Daromin (zip) -&nbs  ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2022-03-21 10:49:52
dot. zamówienia pn. „Zakup i dostawa dla Urzędu Gminy w Wilczycach nowej koparko-ładowarki” do pobrania: - informacja o kwocie (PDF)  ...więcej

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 - 16.03.2022 R.
2022-03-16 14:54:58
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Zakup i dostawa dla Urzędu Gminy w Wilczycach nowej koparko-ładowarki do pobrania: - Informacja dla wykonawców nr 1 - Załącznik nr 1 For  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Zakup i dostawa dla Urzędu Gminy w Wilczycach nowej koparko-ładowarki” znak: ZP.271.2.2022
2022-03-11 13:54:42
„Zakup i dostawa dla Urzędu Gminy w Wilczycach nowej koparko-ładowarki” znak: ZP.271.2.2022 do pobrania: - ogłoszenie o zamówieniu (pdf) - SWZ wraz z załącznikami (zip)  ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2022-02-08 10:53:53
dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce  o łącznej długości 24,712 km” do pobrania: - Informa  ...więcej

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce o łącznej długości 24,712 km”
2022-02-01 14:50:45
do pobrania: - informacja dla wykonawców nr 2 (PDF) - załącznik nr 9 - Przedmiar dla zadania nr 3  - "Remont drogi gminnej nr 395029T Wysiadłów – Ocinek Kolonia na odcinku od km 0+100 do km 1+181" (doc)  ...więcej

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce o łącznej długości 24,712 km”
2022-01-28 10:11:50
do pobrania: - Informacja dla wykonawcow (PDF)  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce o łącznej długości 24,712 km.”
2022-01-24 14:17:54
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce o łącznej długości 24,712 km.”
2022-01-24 13:27:32
„Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce o łącznej długości 24,712 km.” Do pobrania: - ogłoszenie o zamówieniu (PDF) - SWZ wraz z załącznikami (zip)  ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2021-11-04 09:57:39
 dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Remont drogi gminnej nr 395007T w miejscowości Tułkowice i Wilczyce od km 0+000 do km 0+718 i od km 1+305 do km 2+300” do pobrania: - informacja   ...więcej

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1
2021-10-29 14:33:28
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi gminnej nr 395007T  w miejscowości Tułkowice i Wilczyce od km 0+000 do km 0+718 i od km 1+305 do km 2+300” do pobrania: - Informacja dla Wyk  ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2021-10-29 10:52:32
dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Usługa dowozu dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat, będących uczestnikami projektu   pn. Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gmini  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA
2021-10-20 13:45:18
zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 395007T  w miejscowości Tułkowice i Wilczyce od km 0+000 do km 0+718 i od km 1+305 do km 2+300” do pobrania: - ogłoszenie o zamówieniu (pdf) - SWZ wraz z załącznikami (zip  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Usługa dowozu dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat, będących uczestnikami projektu pn. Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce
2021-10-19 14:17:36
nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0068/20, realizowanego przez Gminę Wilczyce i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020   ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2021-10-13 10:15:06
pn. ,,Budowa świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem LPG w miejscowości Przezwody,na terenie Gminy Wilczyce” do pobrania:  - informacja o kwocie (PDF)  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1
2021-10-07 12:01:34
dot. zamówienia pn. "Budowa świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem LPG w miejscowości Przezwody, na terenie Gminy Wilczyce” do pobrania: - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) - Informacja dla wykonawców nr 1&nb  ...więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
2021-09-29 11:03:43
dot. zamówienia  pn. „Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach na świetlicę środowiskowo-profilaktyczne” do pobrania:  - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA zadanie pn. ,,Budowa świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem LPG w miejscowości Przezwody, na terenie Gminy Wilczyce” znak: ZP.271.6.2021
2021-09-23 14:44:28
  Do pobrania: - ogłoszenie o zamówieniu (PDF) - SWZ wraz z załącznikami (zip)    ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2021-09-21 10:38:51
dot. zamowienia pn.  ,,Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach na świetlicę  środowiskowo-profilaktyczne” do pobrania: - informacja o kwocie (pdf)  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 61
następne