Ogłoszenie o zamówieniu na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyce"
2019-04-17 13:29:43
  Ogłoszenie nr 538904-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.   Gmina Wilczyce: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyce OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 400.000,00 zł"
2019-04-12 13:47:43
  Ogłoszenie nr 537250-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.    Gmina Wilczyce: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 400.000,00 zł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie o  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont drogi gminnej nr 395063 T Radoszki – Wysiadłów od km 0 +000 do km 1+250 w miejscowości Radoszki i Wysiadłów"
2019-04-09 14:24:41
  Ogłoszenie nr 535486-N-2019 z dnia 2019-04-09 r.   Gmina Wilczyce: Remont drogi gminnej nr 395063 T Radoszki – Wysiadłów od km 0 +000 do km 1+250 w miejscowości Radoszki i Wysiadłów OGŁOSZENIE O ZAMÓ  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "BUDOWA PARKINGU I GARAŻU PRZY URZĘDZIE GMINY W WILCZYCACH"
2019-03-29 14:01:18
Ogłoszenie nr 531538-N-2019 z dnia 2019-03-29 r.   Gmina Wilczyce: BUDOWA PARKINGU I GARAŻU PRZY URZĘDZIE GMINY W WILCZYCACHOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obow  ...więcej

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce"
2019-03-15 12:41:50
  Wilczyce, 15.03.2019 r.   INFORMACJA  dla Wykonawców nr 2   Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce" Zamawiaj  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce"
2019-03-12 13:03:41
Ogłoszenie nr 540046993-N-2019 z dnia 12-03-2019 r. Wilczyce:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 519096-N-2019 Data: 2019-02-27    ...więcej

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce"
2019-03-12 12:57:53
ZP.271.1.2019 Wilczyce, 12.03.2019 r.   INFORMACJA  dla Wykonawców nr 1   Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce"
2019-02-27 13:52:22
Ogłoszenie nr 519096-N-2019 z dnia 2019-02-27 r.   Gmina Wilczyce: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy WilczyceOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zam  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2018-11-30 14:28:33
  Ogłoszenie o zamówieniu na "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (PDF)  Do pobrania: - SIWZ wraz z załącznikami (ZIP)  ...więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2018-09-07 13:17:09
Znak sprawy: ZP.271.8.2018 Wilczyce, dnia 07.09.2018 r.   INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA   Gmina Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce, informuje, że w dniu 20.08.2018 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępo  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania pn. „Remont drogi wewnętrznej Łącznik dz. ewid. 774 od km 0+000 do km 0+320 w miejscowości Wilczyce”
2018-08-16 14:34:35
  Ogłoszenie nr 605248-N-2018 z dnia 2018-08-16 r. Gmina Wilczyce: Remont drogi wewnętrznej Łącznik dz. ewid. 774 od km 0+000 do km 0+320 w miejscowości WilczyceOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia  ...więcej

Pokazano 1 - 11 z 11