Ogłoszenie o zamówieniu na "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2018-11-30 14:28:33
  Ogłoszenie o zamówieniu na "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (PDF)  Do pobrania: - SIWZ wraz z załącznikami (ZIP)  ...więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2018-09-07 13:17:09
Znak sprawy: ZP.271.8.2018 Wilczyce, dnia 07.09.2018 r.   INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA   Gmina Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce, informuje, że w dniu 20.08.2018 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępo  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania pn. „Remont drogi wewnętrznej Łącznik dz. ewid. 774 od km 0+000 do km 0+320 w miejscowości Wilczyce”
2018-08-16 14:34:35
  Ogłoszenie nr 605248-N-2018 z dnia 2018-08-16 r. Gmina Wilczyce: Remont drogi wewnętrznej Łącznik dz. ewid. 774 od km 0+000 do km 0+320 w miejscowości WilczyceOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia  ...więcej

Informacja dla Wykonawców nr 1 dot. zamówienia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
2018-08-13 10:52:26
  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
2018-08-13 10:50:44
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”"
2018-07-30 14:20:46
  Ogłoszenie nr 596343-N-2018 z dnia 2018-07-30 r. Gmina Wilczyce: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty bu  ...więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2018-07-26 11:45:38
Znak sprawy: ZP.271.5.2018 Wilczyce, dnia 26.07.2018 r.   INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Gmina Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce, zwana dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 27.06.2018 r. o godz. 10:00 upłynął termin   ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Remont drogi gminnej nr 395018T Przezwody – Przezwody Kolonia od km 2+840 do km 3+052”
2018-07-20 11:52:16
Ogłoszenie nr 592442-N-2018 z dnia 2018-07-20 r. Gmina Wilczyce: Remont drogi gminnej nr 395018T Przezwody – Przezwody Kolonia od km 2+840 do km 3+052OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczani  ...więcej

Pokazano 1 - 8 z 8