INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
2022-01-19 14:41:57
dot. zadania pn. „Sukcesywny zakup paliw płynnych” do pobrania: - informacja o unieważnieniu (PDF)  ...więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-1/2022 ZAMIESZCZONO DN. 18.01.2022 R.
2022-01-18 14:43:12
pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na "Wieczorki z muzyką" w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyc  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-1/2022 ZAMIESZCZONO DN. 10.01.2022 R.
2022-01-10 13:03:29
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na „Wieczorki z muzyką” w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gmin  ...więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-13/2021 ZAMIESZCZONO DN. 10.01.2022 R.
2022-01-10 08:37:56
pn. "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na "Wieczorki z muzyką" w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wnio  ...więcej

Zapytanie ofertowe na
2022-01-04 13:42:29
„Sukcesywny zakup paliw płynnych” dla Gminy Wilczyce,  znak: ZP.1.2022 Do pobrania: - zapytanie ofertowe (pdf) - załącznik nr 1 do zapytania (doc)   ...więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2022-01-04 11:57:47
dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000 złotych (netto), Numer sprawy: IP.I.ZP.6.2021 Nazwa zadania: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja istniejącej przepo  ...więcej

Zapytanie ofertowe
2021-12-21 13:40:17
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja istniejącej przepompowni wody wraz z budową studni glębinowej w msc. Gałkowice Ocin" w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. do pobr  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-13/2021 ZAMIESZCZONO DN. 20.12.2021 R.
2021-12-20 08:40:29
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na „Wieczorki z muzyką” w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gmin  ...więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-12/2021 ZAMIESZCZONO DN. 13.12.2021 R.
2021-12-13 14:34:05
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów kulinarnych w projekcie pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce n  ...więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - POSTĘPOWANIE NR 9.2.1-15/2021/ŚŚ ZAMIESZCZONO DN. 06.12.2021
2021-12-06 08:42:11
Dotyczy zamówienia publicznego pn. Dostawy, montaż i uruchomienie sprzętu nagłaśniającego w ramach projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce". Projekt jest współfinansowany ze śro  ...więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - POSTĘPOWANIE NR 9.2.1-17 /2021/ŚŚ ZAMIESZCZONO DN. 06.12.2021 R.
2021-12-06 08:27:16
Dotyczy zamówienia publicznego pn. Dostawa apteczki pierwszej pomocy oraz gaśnic na potrzeby projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce. Projekt wspó  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-12/2021 ZAMIESZCZONO DN. 01.12.2021 R.
2021-12-01 14:45:48
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów kulinarnych w projekcie pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gmin  ...więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - POSTĘPOWANIE NR 9.2.1-16/2021/ŚŚ ZAMIESZCZONO DN. 26.11.2021 R.
2021-11-26 12:38:35
Dotyczy zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europe  ...więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-11/2021 ZAMIESZCZONO DN. 22.11.2021 R.
2021-11-22 15:55:08
Usługa organizacji wyjazdu do teatru dla Klubu Seniora w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-001  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-18/2021/ŚŚ ZAMIESZCZONO DN. 17.11.2021 R.
2021-11-17 14:41:03
Dostawa książek na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-17/2021/ŚŚ ZAMIESZCZONO DN. 17.11.2021 R.
2021-11-17 14:32:13
Dostawa apteczki pierwszej pomocy oraz gaśnic na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce. Projekt współfinansowany w ramach Regiona  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-16/2021/ŚŚ ZAMIESZCZONO DN. 15.11.2021
2021-11-15 14:11:25
dot. "Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego P  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-11/2021 ZAMIESZCZONO DN. 09.11.2021 R.
2021-11-09 13:57:25
Usługa organizacji wyjazdu do teatru dla Klubu Seniora w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-15/2021/ŚŚ ZAMIESZCZONO DN. 09.11.2021 R.
2021-11-09 13:48:13
Dotyczące Dostawy, montaż i uruchomienie sprzętu nagłaśniającego w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce współfinans  ...więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJ KORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NR 9.2.1-11/2021/ŚŚ ZAMIESZCZONO DN. 08.11.2021 R.
2021-11-08 14:49:16
Dotyczy zamowlema publicznego pn. Prowadzenie konsultacji psychologicznych i pedagogicznych w ramach projektu pn. "Świetlica środowiskowo.profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce współfi  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 102
następne