Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (wewnętrznej) w miejscowości Wilczyce na odcinku od km 0+000 do km 0+310 (dz. nr ew. 167 obręb Wilczyce)”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-11-12 09:20:17.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – etap II" Znak: ZP.271.5.2020 (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-07-07 14:35:10.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zadania pn. "Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" ZP.271.6.2020

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-26 11:58:50 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:02:01.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. zamówienia pn. „Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-23 10:32:13.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. „Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-08 14:43:52.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania pn. „Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-08 14:42:52.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - etap II, znak: ZP.271.3.2020 (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-05-05 12:25:37.
 Uchylenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnienie postępowania na zadania nr 1, 2 i 3 postępowania pn. pn. "Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. "RAZEMdla dobra Seniorów - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-04-20 11:52:02.
Data wprowadzenia: 2020-04-20 11:52:02
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat