> Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. zamówienia pn. "Remont drogi gminnej nr 395019 T Wilczyce –Bugaj (wysypisko śmieci) na odcinku od km 0+000 do km 0+800 i od km 2+734 do km 2+904 w miejscowości Wilczyce i Bugaj; Remont drogi gminnej nr 395054 T Przezwody – Bugaj na odcinku od km 0+000 do km 0+410 w miejscowości Bugaj; Przebudowa drogi wewnętrznej (nr ewid. działek 367/2 i 1171) od km 0+000 do km 0+330 w msc. Wilczyce; Remont drogi gminnej nr 395006 T Tułkowice - Przezwody od km 0 +560 do km 1 + 800 w msc. Tułkowice i Przezwody."

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:07:08.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 800.000,00 złotych" (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-09-08 19:25:17.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.5.2017 Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 395060 T Dacharzów – Wincentów od km 0 +000 do km 0+970 w msc. Dacharzów”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-08-22 13:33:09 | Data modyfikacji: 2017-08-22 13:34:12.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.4.2017 Nazwa zadania: „Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilczyce ” (kliknij aby pobrać PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-07-25 12:34:22 | Data modyfikacji: 2017-08-22 13:34:12.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.3.2017 Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 395001 T Pielaszów – Wesołówka na odcinku od km 0+812 do km 1+062 w msc. Pielaszów” „Remont drogi gminnej nr 395014 T Daromin- wieś od km 0 +000 do km 0 + 784 w msc. Daromin" (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-07-20 10:04:22 | Data modyfikacji: 2017-08-22 13:34:12.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. zamówienia pn. "Remont mostu na rzece „Opatówka” w ciągu drogi gminnej nr 395003 T Pielaszów –Sadłowice od km 0+215 do km 0+227 w msc. Pielaszów" (do pobrania PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-04-13 14:15:18 | Data modyfikacji: 2017-08-22 13:34:12.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Przebudowa drogi gminnej Zagrody- Wincentów (nr ewid. 507,472,679) na odcinku od km 0+000 do km 1+035 w msc. Zagrody i Dacharzów- zabezpieczenie dna wąwozu” „Przebudowa drogi gminnej Wilczyce - Jakubówka (nr ewid. 492) na odcinku od km 0+000 do km 0+306 w msc. Wilczyce - zabezpieczenie dna wąwozu” „Przebudowa drogi gminnej Podgajówka - Dacharzów (nr ewid. 304) na odcinku od km 0+000 do km 0+788 w msc. Radoszki - zabezpieczenie dna wąwozu” (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-04-12 13:24:18 | Data modyfikacji: 2017-08-22 13:34:12.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyce" Numer ogłoszenia: 359653-2016, data zamieszczenia: 06.12.2016 r. (Kliknij aby pobrac PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-06 10:47:03 | Data modyfikacji: 2016-12-06 10:48:06.
Data wprowadzenia: 2016-12-06 10:47:03
Data modyfikacji: 2016-12-06 10:48:06
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl