Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Remont drogi wewnętrznej Łącznik dz. ewid. 774 od km 0+000 do km 0+320 w miejscowości Wilczyce"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-06 14:33:29.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. „Remont drogi gminnej nr 395018T Przezwody – Przezwody Kolonia od km 2+840 do km 3+052” (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-29 14:42:13.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 816.233,00 zł"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-08 14:23:51.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Remont drogi gminnej nr 395007 T Tułkowice - Wilczyce od km 0+700 do km 1+ 300 w miejscowości Wilczyce i Tułkowice; Remont drogi gminnej Ostra Góra - Jakubówka (nr ewid działki 470) od km 0+000 do km 0+545 w msc. Wilczyce; Remont drogi gminnej nr 395013 T Daromin- Daromin Gościniec od km 0 +000 do km 0 +617 w msc. Daromin; Remont drogi gminnej nr 395065 T Pęczyny koło od km 0 +000 do km 0 + 995 w msc. Pęczyny”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-07-12 13:44:40.
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. zamówienia pn. "Remont drogi gminnej nr 395019 T Wilczyce –Bugaj (wysypisko śmieci) na odcinku od km 0+000 do km 0+800 i od km 2+734 do km 2+904 w miejscowości Wilczyce i Bugaj; Remont drogi gminnej nr 395054 T Przezwody – Bugaj na odcinku od km 0+000 do km 0+410 w miejscowości Bugaj; Przebudowa drogi wewnętrznej (nr ewid. działek 367/2 i 1171) od km 0+000 do km 0+330 w msc. Wilczyce; Remont drogi gminnej nr 395006 T Tułkowice - Przezwody od km 0 +560 do km 1 + 800 w msc. Tułkowice i Przezwody."

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:07:08.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 800.000,00 złotych" (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-09-08 19:25:17.
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.5.2017 Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 395060 T Dacharzów – Wincentów od km 0 +000 do km 0+970 w msc. Dacharzów”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-08-22 13:33:09 | Data modyfikacji: 2017-08-22 13:34:12.
Data wprowadzenia: 2017-08-22 13:33:09
Data modyfikacji: 2017-08-22 13:34:12
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat