> Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.6.2017 Nazwa zadania: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 800.000,00 zł”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-08-14 14:07:06.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.5.2017, Nazwa zadania: "Remont drogi gminnej nr 395060 T Dacharzów - Wincentów od km 0+000 do km 0+970 w msc. Dacharzów. Numer ogłoszenia: 552247 - N - 2017; data zamieszczenia: 17.07.2017 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-08-10 11:17:24.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilczyce ”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-07-20 13:23:38 | Data modyfikacji: 2017-07-20 13:24:25.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont drogi gminnej nr 395001 T Pielaszów – Wesołówka na odcinku od km 0+812 do km 1+062 w msc. Pielaszów” „Remont drogi gminnej nr 395014 T Daromin- wieś od km 0 +000 do km 0 + 784 w msc. Daromin”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-07-17 13:29:32 | Data modyfikacji: 2017-07-17 13:31:36.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont mostu na rzece „Opatówka” w ciągu drogi gminnej nr 395003 T Pielaszów –Sadłowice od km 0+215 do km 0+227 w msc. Pielaszów"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-04-07 11:37:46 | Data modyfikacji: 2017-07-17 13:31:36.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2017 Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Zagrody- Wincentów (nr ewid. 507,472,679) na odcinku od km 0+000 do km 1+035 w msc. Zagrody i Dacharzów- zabezpieczenie dna wąwozu”, „Przebudowa drogi gminnej Wilczyce - Jakubówka (nr ewid. 492) na odcinku od km 0+000 do km 0+306 w msc. Wilczyce - zabezpieczenie dna wąwozu”, „Przebudowa drogi gminnej Podgajówka - Dacharzów (nr ewid. 304) na odcinku od km 0+000 do km 0+788 w msc. Radoszki - zabezpieczenie dna wąwozu”. Numer ogłoszenia: 40270 - 2017; data zamieszczenia: 09.03.2017 (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-04-04 11:03:09 | Data modyfikacji: 2017-04-07 11:39:40.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.8.2016 Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyce”. Numer ogłoszenia: 340942 - 2016; data zamieszczenia: 10.11.2016 (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-30 14:57:36 | Data modyfikacji: 2017-04-07 11:39:40.
Data wprowadzenia: 2016-11-30 14:57:36
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl