INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot zamówienia pn. „Remont drogi gminnej nr 395007T w miejscowości Tułkowice i Wilczyce od km 0+000 do km 0+718 i od km 1+305 do km 2+300”.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-11-18 08:21:51.
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. zamówienia pn. "Usługa dowozu dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat, będących uczestnikami projektu pn. Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-11-18 08:17:49.
 Informacja o unieważnieniu postępowania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem LPG w miejscowości Przezwody, na terenie Gminy Wilczyce (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-11-09 12:54:34.
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA ZADANIE NR 2 - dot. zadania pn. ,,Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach i Pielaszowie na świetlice środowiskowo-profilaktyczne” ZP.271.4.2021 (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-09-15 12:33:24.
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. postępowania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce” Znak: ZP.271.3.2021 (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-08-27 13:47:06 | Data modyfikacji: 2021-08-27 13:49:37.
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 395003T w miejscowości Pielaszów od km 0+000 do km 1+120” (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-06-25 14:05:55 | Data modyfikacji: 2021-06-25 14:50:53.
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce” (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-06-14 12:38:28 | Data modyfikacji: 2021-06-14 12:42:57.
Data wprowadzenia: 2021-06-14 12:38:28
Data modyfikacji: 2021-06-14 12:42:57
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat