Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Część nr 1 zadanie pn. "„Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce” Znak: ZP.271.3.2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-06-21 14:44:35.
 Informacja o unieważnieniu postępowania na część nr 2 dot. zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce”. Znak: ZP.271.3.2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-06-14 14:31:19.
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. zamówienia pn. „Zakup i dostawa dla Urzędu Gminy w Wilczycach nowej koparko-ładowarki”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-03-25 13:50:58 | Data modyfikacji: 2022-03-25 13:52:41.
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zamówienia pn. „Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce o łącznej długości 24,712 km.” (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-02-22 13:07:38 | Data modyfikacji: 2022-02-22 13:12:02.
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot zamówienia pn. „Remont drogi gminnej nr 395007T w miejscowości Tułkowice i Wilczyce od km 0+000 do km 0+718 i od km 1+305 do km 2+300”.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-11-18 08:21:51.
Data wprowadzenia: 2021-11-18 08:21:51
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat