INFORMACJA O WYNIKACH dot. postępowania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce”, numer postępowania: ZP.271.1.2019. (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-04-09 11:49:46.
 INFORMACJA O WYNIKACH dot. postępowania pn, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (PDF) Znak sprawy ZP.271.10.2018.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-29 13:54:43 | Data modyfikacji: 2019-01-29 13:56:12.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.9.2018 Nazwa zadania: „Remont drogi wewnętrznej Łącznik dz. ewid. 774 od km 0+000 do km 0+320 w miejscowości Wilczyce” (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-05 14:44:46.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.7.2018 Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 395018T Przezwody – Przezwody Kolonia od km 2+840 do km 3+052”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:15:24.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 816.233,00 zł"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-07-25 08:31:43.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.4.2018 Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 395007 T Tułkowice - Wilczyce od km 0+700 do km 1+ 300 w miejscowości Wilczyce i Tułkowice; Remont drogi gminnej Ostra Góra - Jakubówka (nr ewid działki 470) od km 0+000 do km 0+545 w msc. Wilczyce; Remont drogi gminnej nr 395013 T Daromin- Daromin Gościniec od km 0 +000 do km 0 +617 w msc. Daromin; Remont drogi gminnej nr 395065 T Pęczyny koło od km 0 +000 do km 0 + 995 w msc. Pęczyny”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-06-29 13:05:44 | Data modyfikacji: 2018-06-29 13:06:38.
Data wprowadzenia: 2018-06-29 13:05:44
Data modyfikacji: 2018-06-29 13:06:38
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat