W rejestrze zawarte są następujące dane:

  • L.p.,
  • Data wpływu wniosku zgłoszenia ustnego,
  • Podmiot udostępniający informację,
  • Osoba lub podmiot wytwarzający informację,
  • Data udostępnienia,
  • Forma udostępnienia informacji,
  • Komu udostępniono,
  • Potwierdzenie udostępnienia (data i podpis).
Podstawa prawna:

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-02-21 14:28:01.

Zobacz:
 Rejestr skarg i wniosków .  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy .  Rejestr Uchwał Rady Gminy .  Rejestr aktów prawa miejscowego - zbiór przepisów gminnych .  Rejestr ewidencji podmiotów gospodarczych .  Rejestr działalności regulowanej .  Rejestr pozwoleń alkoholowych .  Rejestr jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .  Rejestr wydanych kart paliwowych jednostkom OSP .  Rejestr umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego, odsetek, ulg - zwolnień w podatku rolnym .  Rejestr odroczeń łącznego zobowiązania pinężnego .  Rejestr zaświadczeń .  Rejestr wniosków w sprawie udostępnienia informacji publicznej. . 
Data wprowadzenia: 2007-02-21 14:28:01
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat