> sprawozdanie z realizacji budżetu

sprawozdanie z realizacji budżetu

 
Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2007r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-08-02 13:53:12 | Data modyfikacji: 2012-04-27 13:26:32.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2008r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-06-09 12:07:33 | Data modyfikacji: 2008-06-09 12:13:28.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za 2007r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-06-09 12:14:36 | Data modyfikacji: 2008-06-09 12:13:28.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2008r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-07-30 09:58:15 | Data modyfikacji: 2008-08-25 09:57:58.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2008r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-11-04 13:18:44 | Data modyfikacji: 2008-08-25 09:57:58.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za 2008r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-06-10 09:20:38 | Data modyfikacji: 2009-06-10 09:21:24.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2009r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-07-31 14:35:57 | Data modyfikacji: 2009-06-10 09:21:24.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2009r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-07-31 14:37:20 | Data modyfikacji: 2009-06-10 09:21:24.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2009r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-10-30 14:32:08 | Data modyfikacji: 2009-06-10 09:21:24.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2010r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:59:43 | Data modyfikacji: 2010-05-11 12:21:21.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2010r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-26 10:26:24 | Data modyfikacji: 2010-05-11 12:21:21.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2010r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-10-27 11:23:08 | Data modyfikacji: 2010-05-11 12:21:21.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-05-02 12:27:47 | Data modyfikacji: 2010-05-11 12:21:21.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-07-28 13:42:43 | Data modyfikacji: 2010-05-11 12:21:21.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-30 13:32:12 | Data modyfikacji: 2010-05-11 12:21:21.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2012r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-04-27 13:26:00 | Data modyfikacji: 2012-10-31 11:16:50.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-05-29 14:47:43 | Data modyfikacji: 2012-05-29 14:48:36.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2012r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-07-26 11:50:34 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2012r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-07-31 12:09:21 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2012r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-10-31 09:30:10 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2012r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-10-31 09:31:44 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2012r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-30 10:34:53 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2013r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-04-30 14:34:15 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-05-21 08:18:18 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2013r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-07-19 14:34:45 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od 01.04.2013 r. do 30.06.2013r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-07-26 07:47:56 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2013r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-10-23 08:08:11 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2013r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-10-23 08:09:34 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2013r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-02-04 14:41:21 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-05-05 10:45:52 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2014r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-05-05 10:49:19 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za 2013r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-05-27 12:31:39 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2014r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-08-21 09:59:19 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2014r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-08-21 10:28:14 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2014r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-11-05 10:08:28 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2014r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-11-05 10:09:51 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2014r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-02-16 11:35:23 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2015r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-30 14:37:14 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2015r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-30 14:40:07 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za 2014r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-05-15 12:45:51 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2015r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-08-05 12:04:29 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2015r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-08-05 12:37:51 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2015r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-10-27 14:21:13 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-11-06 14:27:51 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2015r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-01-29 13:16:05 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2016r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-04-28 12:22:37 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2016r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-04-28 12:31:28 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za 2015 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:46:49 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2016 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-07-27 11:44:07 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2016 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-07-27 11:45:34 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2016 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-10-31 08:43:59 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2016 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-10-31 08:47:08 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2016 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-31 07:38:24 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2017 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-04-28 19:57:57 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2017 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-04-28 19:58:57 | Data modyfikacji: 2012-08-07 08:40:18.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za 2016 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-05-23 13:57:48 | Data modyfikacji: 2017-05-23 13:58:42.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2017 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-07-27 08:20:34 | Data modyfikacji: 2017-05-23 13:58:42.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2017 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-07-27 08:23:14 | Data modyfikacji: 2017-07-27 09:56:41.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2017 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-10-30 13:01:32 | Data modyfikacji: 2017-07-27 09:56:41.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2017 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-10-30 13:02:37 | Data modyfikacji: 2017-07-27 09:56:41.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2017 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-02-07 10:41:15 | Data modyfikacji: 2017-07-27 09:56:41.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-04-24 13:07:57 | Data modyfikacji: 2017-07-27 09:56:41.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-04-24 13:11:40 | Data modyfikacji: 2017-07-27 09:56:41.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za 2017 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-05-15 13:24:07 | Data modyfikacji: 2017-07-27 09:56:41.
 
Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-07-24 12:31:30 | Data modyfikacji: 2017-07-27 09:56:41.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-07-24 12:34:22 | Data modyfikacji: 2017-07-27 09:56:41.
Data wprowadzenia: 2018-07-24 12:34:22
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl