Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Rada Gminy w Wilczycach  Uchwałą nr XIII /74/2004 z dnia 2 marca 2004 r. zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Wilczyce. Planowane zakończenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej Gminy planowane jest w  2007 roku. 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-02-21 13:47:37.
 
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-09-18 11:55:46.
 
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-06-10 14:15:01.
 
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Wilczyce - tekst

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-06-30 10:15:08.
 
UCHWAŁA NR IX/46/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-04-10 14:03:56.

Zobacz:
   Projekt II Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko II Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce
   Projekt Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw Gminy oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw Gminy.
Data wprowadzenia: 2012-04-10 14:03:56
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl