W rejestrze zawarte są następujące dane:

  • L.p.,
  • Nr Dziennika Urzędowego i Nr pozycji,
  • Treść publikacji,
  • Nr uchwały Rady Gminy,
  • Uwagi.
Podstawa prawna:

Rejestr prowadzony jest na podstawie § 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. a za realizację zadania, wniosek zainteresowanego (Dz.U. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.)

                                                          Informacje podlegające ochronie:

Rejestr jest jawny. Informacje z rejestru udzielane są na wniosek zainteresowanego

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-02-21 14:14:52 | Data modyfikacji: 2007-02-21 14:15:16.

Zobacz:
 Rejestr skarg i wniosków .  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy .  Rejestr Uchwał Rady Gminy .  Rejestr aktów prawa miejscowego - zbiór przepisów gminnych .  Rejestr ewidencji podmiotów gospodarczych .  Rejestr działalności regulowanej .  Rejestr pozwoleń alkoholowych .  Rejestr jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .  Rejestr wydanych kart paliwowych jednostkom OSP .  Rejestr umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego, odsetek, ulg - zwolnień w podatku rolnym .  Rejestr odroczeń łącznego zobowiązania pinężnego .  Rejestr zaświadczeń .  Rejestr wniosków w sprawie udostępnienia informacji publicznej. . 
Data wprowadzenia: 2007-02-21 14:14:52
Data modyfikacji: 2007-02-21 14:15:16
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat