W rejestrze zawarte są następujące dane:

  • numer kolejny wpisu
  • nazwa instytucji kultury i jej siedziba
  • przedmiot działalnosci instytucji kultury
  • oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji
  • imię i nazwisko dyrektra instytucji kultury
Podstawa prawna:

Podstawą do prowadzenia rejestru są regulacje zawarte w art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493 z późn. zm.)

Rejestr prowadzi Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy w Wilczycach, pokój nr 5, tel. (0-15) 837-72-75 wew. 23.

Informacje podlegające ochronie:

Informacje zawarte w ewidencji są jawne. Udostępnia się je wszystkim zainteresowanym w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm). Wniosek należy składać w Urzędzie Gminy w Wilczycach.

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-02-21 14:12:47.

Zobacz:
 Rejestr skarg i wniosków .  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy .  Rejestr instytucji kultury .  Rejestr Uchwał Rady Gminy .  Rejestr aktów prawa miejscowego - zbiór przepisów gminnych .  Rejestr ewidencji podmiotów gospodarczych .  Rejestr działalności regulowanej .  Rejestr pozwoleń alkoholowych .  Rejestr jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .  Rejestr wydanych kart paliwowych jednostkom OSP .  Rejestr umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego, odsetek, ulg - zwolnień w podatku rolnym .  Rejestr odroczeń łącznego zobowiązania pinężnego .  Rejestr zaświadczeń .  Rejestr wniosków w sprawie udostępnienia informacji publicznej. . 
Data wprowadzenia: 2007-02-21 14:12:47
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat