Strategia rozwoju

Strategia rozwoju

 
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY WILCZYCE NA LATA 2004 - 2006

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-07-05 13:11:45.
 
Plan gospodarki odpadami dla gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-07-05 14:23:30.
 
Program Rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2007-2013

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-05-29 12:55:50 | Data modyfikacji: 2007-05-29 13:02:17.
 
Program Rozwoju Lokalnego Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-05-29 13:08:51 | Data modyfikacji: 2007-05-29 13:02:17.
 
PLAN DZIAŁANIA GMINY WILCZYCE w ramach Programu Integracji Społecznej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-03-20 10:11:28 | Data modyfikacji: 2008-03-20 10:11:54.
 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wilczyce na lata 2008 - 2015

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-14 13:57:33 | Data modyfikacji: 2009-01-14 13:58:45.
 
Strategia Rozwoju Gminy Wilczyce na lata 2015-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-04-06 12:06:36 | Data modyfikacji: 2016-04-06 12:13:53.
 
Program Rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2016-2023

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-03-30 09:28:30 | Data modyfikacji: 2016-04-06 12:13:53.
Data wprowadzenia: 2017-03-30 09:28:30
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl