W rejestrze zawarte są następujące dane:

  • Nr zarządzenia,
  • Data wydania,
  • Treść zarządzenia,
  • Termin wykonania,
  • Przebieg realizacji zarządzenia,
  • Data wykonania,
  • Instytucja, osoba odpowiedzialna za realizację zadania,
  • Uwagi.

                                                            Podstawa prawna:

Rejestr prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.)

Informacje podlegające ochronie:

Rejestr jest jawny. Informacje z rejestru udzielane są na wniosek zainteresowanego

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-02-21 13:56:22 | Data modyfikacji: 2007-02-21 13:56:37.

Zobacz:
 Rejestr skarg i wniosków .  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy .  Rejestr Uchwał Rady Gminy .  Rejestr aktów prawa miejscowego - zbiór przepisów gminnych .  Rejestr ewidencji podmiotów gospodarczych .  Rejestr działalności regulowanej .  Rejestr pozwoleń alkoholowych .  Rejestr jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .  Rejestr wydanych kart paliwowych jednostkom OSP .  Rejestr umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego, odsetek, ulg - zwolnień w podatku rolnym .  Rejestr odroczeń łącznego zobowiązania pinężnego .  Rejestr zaświadczeń .  Rejestr wniosków w sprawie udostępnienia informacji publicznej. . 
Data wprowadzenia: 2007-02-21 13:56:22
Data modyfikacji: 2007-02-21 13:56:37
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat