W rejestrze zawarte są następujące dane:

 • liczba porządkowa,
 • data wpływu,
 • imię i nazwisko zainteresowanego, nazwa instytucji, redakcji,
 • adres zainteresowanego, instytucji, redakcji,
 • przedmiot skargi, zażalenia,
 • data zlecenia załatwienia,
 • komu zlecono załatwienie ( do kogo skargę skierowano),
 • termin załatwienia,
 • data wpływu po załatwieniu,
 • sposób załatwienia,
 • data wysłania zawiadomienia,
 • kogo zawiadomiono,
 • uwagi.

 

 

Podstawa prawna:

Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.)

Informacje podlegające ochronie:

Z uwagi na fakt, iż rejestr skarg i wniosków stanowi zbiór danych w rozumienia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. ), dane zawarte w ww. rejestrze nie podlegają udostępnieniu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-02-12 10:33:18 | Data modyfikacji: 2007-02-13 13:40:20.

Zobacz:
 Rejestr skarg i wniosków .  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy .  Rejestr Uchwał Rady Gminy .  Rejestr aktów prawa miejscowego - zbiór przepisów gminnych .  Rejestr ewidencji podmiotów gospodarczych .  Rejestr działalności regulowanej .  Rejestr pozwoleń alkoholowych .  Rejestr jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .  Rejestr wydanych kart paliwowych jednostkom OSP .  Rejestr umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego, odsetek, ulg - zwolnień w podatku rolnym .  Rejestr odroczeń łącznego zobowiązania pinężnego .  Rejestr zaświadczeń .  Rejestr wniosków w sprawie udostępnienia informacji publicznej. . 
Data wprowadzenia: 2007-02-12 10:33:18
Data modyfikacji: 2007-02-13 13:40:20
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat