> Referat Spraw Obywatelskich, USC i oświaty

Referat Spraw Obywatelskich, USC i oświaty


Zobacz:
 Urząd Stanu Cywilnego i Dowody Osobiste .  Ewidencja Ludności i Sprawy Wojskowe .  Oświata . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl