Do zakresu działania referatu rolnictwa, gospodarki gruntami, ochrony środowiska , planowania inwestycji i zamówień publicznych  należy w szczególności :


1)nadzór nad  produkcją roślinną i zwierzęcą na terenie  gminy


2) załatwianie spraw związanych z łowiectwem


3)organizacja kursów szkoleń poświęconych tematyce wsi


4)załatwianie spraw związanych z dzierżawą  i sprzedażą gruntów oraz nieruchomości


5)przekazywanie gruntów w wieczyste użytkowanie  i ustalanie opłat z tego tytułu


6)wydawanie zezwoleń  na wycinkę drzew


7)przygotowanie projektów uchwał i  zarządzeń Wójta  w zakresie działalności referatu


8)współpraca ze służbami weterynaryjnymi.


9)organizowanie przetargów i zamówień  publicznych dla potrzeb  Urzędu Gminy


10)przygotowanie wniosków o finansowanie  z funduszy pomocowych z zadań inwestycyjnych  realizowanych przez gminę


11)gospodarka nieruchomościami w zakresie ustalonym przez odpowiednie przepisy


12)ochrona gruntów rolnych i leśnych


13)zarządzanie zasobami  gruntów komunalnych


14)przygotowywanie do sprzedaży zasobów mieszkaniowych


15)przygotowanie decyzji i postanowień w zakresie ochrony środowiska


16)realizacja zdań z zakresu ochrony środowiska


17)ustalenie Opłat rocznych za  użytkowanie  i trwały zarząd nieruchomościami


18)udział w przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym oraz zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie


19)przygotowanie prac i nadzór nad opracowaniem studium  uwarunkowań i  kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy


20)koordynowanie prac  nad planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wilczyce


21)wydawanie postanowień z zakresu podziału nieruchomości


22)wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu


23)wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu, wypisów i wyrysów z MPO


24)koordynowanie wykonawstwa inwestycji  i remontów kapitalnych


25)sporządzenie zeznań świadków


26)przygotowanie przetargów oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.


 


 


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-02-07 11:43:45 | Data modyfikacji: 2014-01-27 13:22:05.
 Wniosek o wycinkę drzew

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-02-07 11:44:24.
 Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-02-07 11:45:08 | Data modyfikacji: 2007-02-07 11:48:14.
 wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-02-07 11:45:51 | Data modyfikacji: 2009-08-14 11:46:20.
 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-02-08 11:37:06.
 Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-10-08 10:28:16 | Data modyfikacji: 2016-10-07 13:53:31.
 Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-10-08 10:31:52 | Data modyfikacji: 2015-10-08 10:33:04.
Data wprowadzenia: 2015-10-08 10:31:52
Data modyfikacji: 2015-10-08 10:33:04
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat