Uchwała 10 ws. ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2003 rok

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-05-06 13:28:08.
 Uchwała 11 ws. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-05-06 13:28:47.
 Uchwała 12 ws. ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2003 rok

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-05-06 13:28:56.
 Uchwała 13 ws. określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-05-06 13:29:04.
 Uchwała 14 ws. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-05-06 13:29:10.
 Uchwała 15 ws. ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2003 rok

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-05-06 13:29:17.
 Uchwała 16 ws. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-05-06 13:29:23.
 Uchwała 17 ws. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru na 2003 r

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-05-06 13:29:29.
Rok 2008

Uchwała Nr XX/114/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok na terenie Gminy Wilczyce


  Uchwała Nr XX/115/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.


 Uchwała Nr XX/116/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2009 roku


Uchwała Nr XX/113/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 rok.


  Uchwała Nr XX/112/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2009 rok.


Uchwała Nr XXI/121/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego ,od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-02-07 12:59:27 | Data modyfikacji: 2013-02-08 11:59:19.
Rok 2009

 UCHWAŁA NR XXIX/155/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok.


UCHWAŁA NR XXIX/156/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.


 UCHWAŁA NR XXIX/157/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2010 roku i zwolnień z podatku na terenie Gminy Wilczyce

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-02-07 13:09:40.
Rok 2010

UCHWAŁA NR XXXVII/210/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2011 rok.


UCHWAŁA NR XXXVII/211/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.


UCHWAŁA NR XXXVII/212/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.


UCHWAŁA NR XXXVII/213/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku na terenie Gminy Wilczyce


Uchwała Nr I/7/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.


Uchwała Nr I/8/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-02-07 13:12:59.
Rok 2011

Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso


Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru


 UCHWAŁA NR X/50/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2012 rok.


UCHWAŁA NR X/51/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.


 UCHWAŁA NR X/52/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.


UCHWAŁA NR X/53/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej jej poboru i określenia inkasenta.


UCHWAŁA NR X/54/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 r. na terenie Gminy Wilczyce.

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-02-07 13:23:15.
Rok 2012

UchUchwała Nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2013 rok.


Uchwała Nr XVIII /99/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2013 roku.


Uchwała Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.


 Uchwala Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 roku na terenie Gminy Wilczyce


UCHWAŁA NR XIX/109/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty.


UCHWAŁA NR XIX/110/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR XIX/112/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-02-07 13:27:34 | Data modyfikacji: 2013-02-07 13:29:02.
Rok 2013

Uchwała Nr XXIV/144/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2014 rok.


Uchwała Nr XXIV/145/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2014 roku.


Uchwała Nr XXIV/146/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i terminy płatności.


Uchwała Nr XXIV/147/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku na terenie Gminy Wilczyce


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-08 14:16:13.
Data wprowadzenia: 2014-01-08 14:16:13
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat