OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY OZU/2006/07/20-753544

                   Wilczyce dn.  20.07.2006r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY OZU/2006/07/20-753544

 

Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania

OWP/2006/06/27-572618

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego

 

Nazwa:    

Urząd Gminy w Wilczycach

 

Adres pocztowy:    

 

Ulica:

Wilczyce

Miejscowość:    

Kod pocztowy:    

Województwo:    

Wilczyce

27-612

Świętokrzyskie

 

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Telefon:

Agnieszka Pietruszka

0-15 8377275

e-mail:

Fax:

urzad@wilczyce.pl

0-15 8377236

 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADOSZKACH, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W WILCZYCACH ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DAROMINIE NA ROK SZKOLNY 2006/2007

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Wpłynęła jedna oferta, która spełniała wszystkie wymogi SIWZ.

 

Nazwa i adres Wykonawcy numer 1

 

Nazwa:    

Usługi Przewozów Pasażerskich Janusz Pasiek

 

Adres pocztowy:    

 

Ulica:

Usarzów

Miejscowość:    

Kod pocztowy:    

Województwo:    

Lipnik

27-540

Świętokrzyskie            

 

 

Telefon:

 

0-15 8691694

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2006-07-20 14:35:16 | Data modyfikacji: 2006-07-20 14:36:50.
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY OZU/2006/12/11-747305
na ,,Wyposażenie dla nowowybudowanej sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum
w Wilczycach’’
 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY OZU/2006/12/11-747305 na ,,Wyposażenie dla nowowybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wilczycach’’

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2006-12-11 14:51:55.
Data wprowadzenia: 2006-12-11 14:51:55
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat