Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie
 Formularz A

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2006-05-19 12:56:01 | Data modyfikacji: 2007-01-23 14:46:16.
 Formularz B

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2006-05-19 12:56:50 | Data modyfikacji: 2007-04-12 14:58:02.
 Informacja Urzędu Gminy w Wilczycach o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Wilczyce z prognozą oddziaływania na środowisko oraz opracowania ekofizjograficznego.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2006-07-12 14:37:08 | Data modyfikacji: 2006-07-12 14:40:39.
 Informacja Urzędu Gminy w Wilczycach o zamieszczeniuw publicznym dostępie wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie. Projekt "Programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-02-01 08:04:24 | Data modyfikacji: 2007-03-12 11:20:41.
  Informacja Urzędu Gminy w Wilczycach o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Wilczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-09-26 08:45:53.
 Informacja Urzędu Gminy w Wilczycach o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie : Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-08 09:54:45 | Data modyfikacji: 2011-09-08 09:55:29.
Projekt II Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko II Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce  

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-02-06 13:39:13.
Projekt Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw Gminy oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw Gminy.  

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-02-07 19:39:05 | Data modyfikacji: 2013-02-07 19:39:14.
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko (PDF) 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:26:32.
Protokół z przeprowadzenia nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw Gminy wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko (PDF) 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:26:51.
 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie-rozbudowie mostu na rzece Opatówce w km 13+750 w miejscowości Łukawa, gm. Wilczyce, woj. świętokrzyskie"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-25 14:31:40.
  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny pospolitej (piasku) ze złoża "Gałkowice" metodą odkrywkową, na obszarze 1.95 ha w miejscowości Gałkowice Ocin, gm. Wilczyce, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-05 09:33:59.
Obiweszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie (PDF)


Załącznik:

 Strategia Rozwoju Gminy Wilczyce na lata 2015-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-07-08 12:41:38 | Data modyfikacji: 2015-07-08 12:45:19.
 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0752 T Gałkowice Ocin – Dwikozy w miejscowości Gałkowice Ocin od km 0+006 do km 1 + 790” zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 283, obręb ewidencyjny nr 6 Gałkowice Ocin, gmina Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-07 14:05:32.
 Zawiadomienie - Obwieszczenie o zamiarze wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa drogi powiatowej nr 0752T Gałkowice Ocin - Dwikozy w miejscowości Gałkowice Ocin od km 0+006 do km 1+790 "

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-04-21 13:53:33.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0752 T Gałkowice - Ocin - Dwikozy w miejscowości Gałkowice Ocin od km 0+006 do km 1 + 790" (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:13:29.
 Karta informacyjna 1/2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-10-28 21:36:29.
 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Program Rewitalizacji dla Gminy Wilczyce na lata 2016-2023”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-14 09:10:45.
 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-19 08:20:32 | Data modyfikacji: 2017-01-19 08:25:55.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 grudnia 2020 r. o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aneksu nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2016-2023

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-22 12:16:24.
Data wprowadzenia: 2020-12-22 12:16:24
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat