bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 22 strona główna 
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyce
 Uchw. XXII(126)05.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Gajek | Data wprowadzenia: 2005-04-28 08:48:09.
w sprawie zbycia nieruchomości
 Uchw.XXII 127(05) zbycie. nier..pdf

Opublikowane przez: Mateusz Gajek | Data wprowadzenia: 2005-04-28 08:49:51.
w sprawie nabycia nakładów.
 Uchw.XXII 128 (o5) nab.nakl..pdf

Opublikowane przez: Mateusz Gajek | Data wprowadzenia: 2005-04-28 08:51:36.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Wilczyce
 XXII SRG uchw.121(05 strategii.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Gajek | Data wprowadzenia: 2005-04-28 08:53:54.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005
rok
 XXII SRG uchw.122( 05)Alkohole.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Gajek | Data wprowadzenia: 2005-04-28 08:54:50.
w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej
–Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w
Wilczycach
 XXII SRG uchw.123(05)GZOSz..pdf

Opublikowane przez: Mateusz Gajek | Data wprowadzenia: 2005-04-28 08:55:51.
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilczyce
 dofinansowanie ksztalcenia.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Gajek | Data wprowadzenia: 2005-04-28 09:36:41.
w sprawie: Regulaminu przyznawania nagród dla
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno
-wychowawcze.
 regulamin2.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Gajek | Data wprowadzenia: 2005-04-28 09:38:02.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2005-04-28 09:38:02
Opublikowane przez: Mateusz Gajek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl