bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 21 strona główna 
 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy Wilczyce na 2004 rok.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2005-01-03 12:04:39.
 zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Wilczycach w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy, oraz...

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2005-01-03 12:07:26.
 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2005-01-03 12:11:52.
 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2005-01-03 12:15:30.
 w sprawie ustalania górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych na terenie Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2005-01-03 12:24:56.
 w sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2005-01-03 12:25:48 | Data modyfikacji: 2005-01-03 12:29:01.
 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2005 roku na terenie Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2005-01-03 12:30:27.
 w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2005-01-03 12:32:25.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2005-01-03 12:32:25
Opublikowane przez: Szymon Chalubiec
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl