bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 20 strona główna 
 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy Wilczyce na 2004 rok.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:05:48.
 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 roku.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:07:12.
 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku...

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:08:09.
 w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Doliny Opatówki.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:09:06.
 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Doliny Opatówki.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:10:14.
 w sprawie ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2005 rok.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:11:48.
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 rok.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:12:45.
 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru na 2005 rok.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:13:43.
 w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2005 rok.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:14:27.
 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:15:49.
 uchylająca uchwałę w sprawie ustalania górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych na terenie Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:18:22.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:18:22
Opublikowane przez: Szymon Chalubiec
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl