bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 18 strona główna 
 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2004 rok

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-09-07 12:53:01.
 w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Wilczyce, oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-09-07 12:54:00.
 w sprawie ustalenia wysokości kryterium dochodowego do zasiłku celowego w formie dożywiania dzieci oraz zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-09-07 12:55:05.
 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Szymon Chalubiec | Data wprowadzenia: 2004-09-07 12:55:41.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2004-09-07 12:55:41
Opublikowane przez: Szymon Chalubiec
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl