bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Aktualności strona główna 
OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT
dot. postępowania konkursowego na realizację
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinomi osobom w trudnej sytuacji
życiowej w 2020 roku, pod nazwą: "Wspieranie
bezpłatnymi darami żywnościowymi najuboższych
rodzin z terenu gminy Wilczyce"

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-21 14:10:26.
Data wprowadzenia: 2020-08-21 14:10:26
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl