bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 16 strona główna 
 W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2004 rok

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-07-05 13:32:41.
 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-07-05 13:35:23.
 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-07-05 13:37:31.
 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwolnienia od opłaty oraz tryb jej pobierania

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-07-05 13:38:51.
 w sprawie uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-07-05 13:39:43.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2004-07-05 13:39:43
Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl