bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 14 strona główna 
 w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Wilczyce dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-06-18 07:30:50.
 zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Wilczycach w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy, oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-06-18 07:31:58.
 przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Wilczycach

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-06-18 07:33:05.
 w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Gminy na 2004 rok

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-06-18 07:33:47.
 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej trzech lat

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-06-18 07:34:47.
 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-06-18 07:35:11.
 w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-06-18 07:36:00.
 zmiana uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-06-18 07:37:00.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2004-06-18 07:37:00
Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl