bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 9 strona główna 
 Uchwała Nr IX / 61 / 2003 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2003 rok.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-12-11 09:41:06.
 Uchwała Nr XI / 62 / 2003 w sprawie uchwalenia zmiany Nr IV w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-12-11 09:43:00.
 Uchwała Nr XI / 63 / 2003 w sprawie: ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2004 rok.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-12-11 09:44:20.
 Uchwała Nr XI / 64 / 2003 w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2004 rok.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-12-11 09:47:35.
 Uchwała Nr XI / 65 / 2003 w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2004 rok.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-12-11 09:49:15.
 Uchwała Nr XI / 66 / 2003 w sprawie : ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru na 2004 rok.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-12-11 09:50:14.
 

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-12-11 09:51:22 | Data modyfikacji: 2003-12-11 09:56:14.
 Uchwała Nr XI / 68 / 2003 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-12-11 09:52:46.
 Uchwała Nr XI / 69 / 2003 w sprawie : określenia szczegółowych zasad umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-12-11 09:53:54.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2003-12-11 09:53:54
Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl