bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 8 strona główna 
 Uchwała Nr VIII / 53 / 2003 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2003 rok

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-11-04 13:07:50.
 Uchwała Nr VIII / 55 / 2003 w sprawie: odstąpienia od sporządzenia zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-11-04 13:11:05.
 Uchwała Nr. VIII / 56 / 2003 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-11-04 13:13:50 | Data modyfikacji: 2003-11-04 13:15:14.
 Uchwała Nr VIII / 57 /2003 w sprawie: utworzenia i przyjęcia planu finansowego dla środka specjalnego.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-11-04 13:19:24.
 UCHWAŁA Nr VIII / 58 /2003 w sprawie: trybu postępowania o udzielenie z budżetu dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-11-04 13:23:17.
 Uchwała Nr VIII / 59 / 2003 w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Sandomierzu w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu poprzez likwidację poradni terapii uzależnień i okulistycznej.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-11-04 13:26:23.
 Uchwała Nr VIII / 60 / 2003 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-11-04 13:28:25.
 Uchwała Nr VIII / 54 / 2003 w sprawie: udziału Gminy Wilczyce w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-11-04 13:32:50.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2003-11-04 13:32:50
Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl