bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 33 strona główna 

Uchwała Nr XXXIII/241/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021-2027

Uchwała Nr XXXIII/242/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIII/243/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wilczyce porozumienia z Powiatem Sandomierskiem i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszar

Uchwała Nr XXXIII/244/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2022 na obszarze Gminy Wilczyce

Uchwała Nr XXXIII/245/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2022 roku na terenie Gminy Wilczyce

Uchwała Nr XXXIII/246/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działa

Uchwała Nr XXXIII/247/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-11-23 10:02:51.

Zobacz:
 rok 2003 .  rok 2004 .  rok 2005 .  rok 2006 .  rok 2007 .  rok 2008 .  rok 2009 .  rok 2010 .  rok 2011 .  rok 2012 .  rok 2013 .  rok 2014 .  rok 2015 .  rok 2016 .  rok 2017 .  rok 2018 .  rok 2019 .  rok 2020 .  rok 2021 .  rok 2022 . 
Data wprowadzenia: 2021-11-23 10:02:51
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl