bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 32 strona główna 

Uchwała Nr XXXII/233/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021-2027

Uchwała Nr XXXII/234/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok

Uchwała Nr XXXII/235/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sandomierskiemu

Uchwała Nr XXXII/236/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystan

Uchwała Nr XXXII/237/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wilczyce na rok szkolny 2021/2022

Uchwała Nr XXXII/238/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce

Uchwała Nr XXXII/239/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wilczyce porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

Uchwała Nr XXXII/240/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wilczyce porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-10-06 13:35:57.

Zobacz:
 rok 2003 .  rok 2004 .  rok 2005 .  rok 2006 .  rok 2007 .  rok 2008 .  rok 2009 .  rok 2010 .  rok 2011 .  rok 2012 .  rok 2013 .  rok 2014 .  rok 2015 .  rok 2016 .  rok 2017 .  rok 2018 .  rok 2019 .  rok 2020 .  rok 2021 . 
Data wprowadzenia: 2021-10-06 13:35:57
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl