bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 31 strona główna 

Uchwała Nr XXXI/224/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021-2027

Uchwała Nr XXXI/225/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok

Uchwała Nr XXXI/226/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sandomierskiemu

Uchwała Nr XXXI/227/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce do organu regulacyjnego

Uchwała Nr XXXI/228/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Uchwała Nr XXXI/229/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej

Uchwała Nr XXXI/230/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Uchwała Nr XXXI/231/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wilczyce porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru F

Uchwała Nr XXXI/232/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wilczyce porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategiczne

Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 13.09.2021 r. dot. uchwały nr XXXI/231/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 13.09.2021 r. dot. uchwały nr XXXI/232/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-08-18 12:24:49.

Zobacz:
 rok 2003 .  rok 2004 .  rok 2005 .  rok 2006 .  rok 2007 .  rok 2008 .  rok 2009 .  rok 2010 .  rok 2011 .  rok 2012 .  rok 2013 .  rok 2014 .  rok 2015 .  rok 2016 .  rok 2017 .  rok 2018 .  rok 2019 .  rok 2020 .  rok 2021 . 
Data wprowadzenia: 2021-08-18 12:24:49
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl