bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 28 strona główna 

Uchwała Nr XXVIII/205/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021-2027

Uchwała Nr XXVIII/206/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok

Uchwała Nr XXVIII/207/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Uchwała Nr XXVIII/208/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2020 roku w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Uchwała Nr XXVIII/209/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach

Uchwała Nr XXVIII/210/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce na uchwałę Nr V/26/2011 Rady Gm

Uchwała Nr XXVII/211/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce na uchwałę Nr XXV/225/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2018 r

Uchwała Nr XXVIII/212/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku

 Uchwała Nr XXVIII/213/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-05-24 13:06:58 | Data modyfikacji: 2021-05-24 13:43:25.

Zobacz:
 rok 2003 .  rok 2004 .  rok 2005 .  rok 2006 .  rok 2007 .  rok 2008 .  rok 2009 .  rok 2010 .  rok 2011 .  rok 2012 .  rok 2013 .  rok 2014 .  rok 2015 .  rok 2016 .  rok 2017 .  rok 2018 .  rok 2019 .  rok 2020 .  rok 2021 . 
Data wprowadzenia: 2021-05-24 13:06:58
Data modyfikacji: 2021-05-24 13:43:25
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl