bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Budżet > rok 2021 strona główna 

Uchwała Nr 27/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wilczyce

Uchwała Nr 28/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Wilczyce na 2021 rok

Uchwała Nr 50/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu te

Uchwała Nr 97/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie przez Gminę Wilczyce

Uchwała Nr 103/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce za I półrocze 2021 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-02-08 14:56:18.

Zobacz:
 sprawozdanie z realizacji budżetu .  Bilans z wykonania budżetu .  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej . 
Data wprowadzenia: 2021-02-08 14:56:18
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl