bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 23 strona główna 
 Uchwała Nr XXIII/162/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2020-2027

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:16:48 | Data modyfikacji: 2020-12-15 09:17:43.
 Uchwała Nr XXIII/163/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:21:04.
 Uchwała Nr XXIII/164/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:28:32.
 Uchwała Nr XXIII/165/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2021 na obszarze Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:33:08.
 Uchwały Nr XXIII/166/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/58/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:41:48.
 Uchwała Nr XXIII/167/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2021 roku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:59:38.
 Uchwała Nr XXIII/168/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-15 10:01:54 | Data modyfikacji: 2020-12-15 10:04:57.
 Uchwała Nr XXIII/169/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-15 10:05:28.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2020-12-15 10:05:28
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl