bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 20 strona główna 
 Uchwała Nr XX/154/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2020-2027

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-28 08:11:39 | Data modyfikacji: 2020-08-28 08:13:25.
 Uchwała Nr XX/155/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-28 08:15:15.
 Uchwała Nr XX/156/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-28 08:19:56.
 Uchwała Nr XX/157/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-28 08:21:45.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2020-08-28 08:21:45
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl