bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały >  sesja 19 strona główna 
 Uchwała Nr XIX/146/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilczyce wotum zaufania za 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-10 11:35:23.
 Uchwała Nr XIX/147/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-10 11:55:43.
 Uchwała Nr XIX/148/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilczyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-10 11:59:16.
 Uchwała Nr XIX/149/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 lipca 2020 r. z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-10 12:00:48.
 Uchwała Nr XIX/150/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-10 12:03:08.
 Uchwała Nr XIX/151/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-10 12:05:26.
 Uchwała Nr XIX/152/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie odwołania członków Komisji rewizyjnej Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-10 12:07:28.
 Uchwała Nr XIX/153/2020 r. w sprawie odwołania członka komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-10 12:09:54.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2020-08-10 12:09:54
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl