bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > Sesja 17 strona główna 
 Uchwała Nr XVII/132/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie skargi dotyczącej działalności radnego Rady Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:28:38.
 Uchwała Nr XVII/133/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Kolonia

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:43:05.
 Uchwała Nr XVII/134/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-04 08:00:22 | Data modyfikacji: 2020-06-04 08:01:11.
 Uchwała Nr XVII/135/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2020-2027

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:52:02 | Data modyfikacji: 2020-06-02 14:55:32.
  Uchwała Nr XVII/136/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:58:26.
 Uchwała Nr XVII/137/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-03 11:02:16.
 Uchwała Nr XVII/138/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-03 11:07:48.
 Uchwała Nr XVII/139/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-03 11:13:53.
 Uchwała Nr XVII/140/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie kandydatury radnego Edwarda Trznadla do komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-03 11:21:53.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2020-06-03 11:21:53
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl