bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > Sesja 16 strona główna 
 Uchwała Nr XVI/121/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2020-2027

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-05-06 10:06:02 | Data modyfikacji: 2020-05-06 10:06:40.
 Uchwała Nr XVI/122/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:46:04.
 Uchwała Nr XVI/123/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:47:31.
 Uchwała Nr XVI/124/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:51:16.
 Uchwała Nr XVI/125/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia zakresu działania i zasad uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-05-06 12:02:00.
 Uchwała Nr XVI/126/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu Klubu Seniora w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-05-06 12:12:19.
 Uchwała Nr XVI/127/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-05-06 12:20:43 | Data modyfikacji: 2020-05-06 12:21:22.
 Uchwała Nr XVI/128/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-05-06 12:26:00.
 Uchwała Nr XVI/129/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-05-06 12:59:45.
 Uchwała Nr XVI/130/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-05-06 13:13:07.
 Uchwała Nr XVI/131/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-05-06 13:18:17.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2020-05-06 13:18:17
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl