bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Zarządzenia strona główna 
 Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-18 10:27:24 | Data modyfikacji: 2020-09-18 10:28:39.
 Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-18 10:30:53.
 Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-18 10:32:45.
 Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-18 10:34:58.
 Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w urzędzie Gminy Wilczyce tj. na stanowisko ds. gospodarki odpadami i powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej nabór (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-02-03 13:58:38 | Data modyfikacji: 2020-02-03 13:58:48.
 Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-18 10:36:40.
 Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-22 13:13:52 | Data modyfikacji: 2020-09-22 13:33:57.
 Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-18 10:44:31.
 Zarządzenie nr 23/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronowirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Wilczyce (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-03-16 08:39:01 | Data modyfikacji: 2020-03-16 11:31:58.
 Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Wilczyce, w związku ze stwierdzonymi przypadkami koronowirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-03-16 11:30:43 | Data modyfikacji: 2020-03-16 11:32:07.
 Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-18 10:45:40.
 Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-03-30 12:55:30.
 Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-18 10:47:39.
 Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-18 14:22:28.
 Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-18 14:24:34.
 Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-18 14:30:02.
 Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-18 14:31:08 | Data modyfikacji: 2020-09-18 14:34:27.
 Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-21 07:48:07.
 Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-21 07:50:17.
 Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-21 07:52:44.
 Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-21 07:55:46.
 Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-21 08:25:55.
 Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-21 08:31:55.
 Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-28 14:24:14 | Data modyfikacji: 2020-09-28 14:31:11.
 Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Wilczycach w zamian za święta przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r. oraz 26 grudnia 2020 r. - tj. w innym dniu niż niedziela

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-12 12:50:02.
 Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-21 08:43:29.
 Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-21 08:46:10.
 Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-19 11:38:51.
 Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-19 11:36:18.
 Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 2 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-19 11:32:59.
 Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-19 11:26:39.
 Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-19 10:43:06.
 Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-19 10:35:19.
 Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021-2027

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-15 12:02:24 | Data modyfikacji: 2020-12-15 12:57:00.
 Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-15 13:15:35 | Data modyfikacji: 2020-12-15 13:16:39.
 Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-19 10:30:55 | Data modyfikacji: 2021-01-19 10:40:18.
 Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-19 10:26:09.

Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-19 07:44:20.
 Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-18 14:50:24.
 Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-18 14:48:31.
 Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-18 14:44:17 | Data modyfikacji: 2021-01-18 14:44:40.

Zobacz:
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2021-01-18 14:44:17
Data modyfikacji: 2021-01-18 14:44:40
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl