bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 13 strona główna 
 Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-24 09:39:36.
 Rozstrzygnięcie nadzorcze dot. uchwały Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-02-13 14:44:21.
 Uchwała Nr XIII/103/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-24 09:44:13 | Data modyfikacji: 2020-02-13 14:38:58.
 Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilczyce na 2020 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-24 09:45:08 | Data modyfikacji: 2020-02-13 14:38:51.
 Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-24 09:47:40 | Data modyfikacji: 2020-02-13 14:38:45.
 Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-24 09:51:38 | Data modyfikacji: 2020-02-13 14:38:40.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2019-12-24 09:51:38
Data modyfikacji: 2020-02-13 14:38:40
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl