bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 12 strona główna 
  Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z Funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-18 08:25:40 | Data modyfikacji: 2019-12-18 08:26:46.
 Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2027 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-18 08:16:54 | Data modyfikacji: 2019-12-18 08:19:37.
 Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-18 08:21:51 | Data modyfikacji: 2019-12-18 08:22:44.
  Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-18 08:30:30.
  Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu, ul. Koseły 22, 27-600 Sandomierz na uchwałę Rady Gminy Wilczyce Nr IV/36/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw wraz z odpowiedzią na skargę.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-18 08:34:38 | Data modyfikacji: 2019-12-18 08:35:07.
  Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-18 08:57:29 | Data modyfikacji: 2019-12-18 08:57:57.
  Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-18 08:59:53.
  Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-18 09:03:28 | Data modyfikacji: 2019-12-18 09:04:04.
  Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-18 09:06:11.
  Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2020 na obszarze Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-18 09:10:43.
 Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-18 09:13:20.
  Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2020 roku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-18 09:15:11.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2019-12-18 09:15:11
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl