bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 11 strona główna 
 Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 października 2019 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi JFC POLSKA Sp. z o.o. z dnia 26 września 2019 r. i dnia 18 października 2019 r. dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-11-04 14:11:28 | Data modyfikacji: 2019-11-04 14:11:48.
 Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-11-04 14:13:38.
 Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu na uchwałę Nr IV/38/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-11-04 14:17:15.
 Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-11-04 14:19:57.
 Wyniki głosowań (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-11-14 11:40:37.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2019-11-14 11:40:37
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl