bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 8 strona główna 
 Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilczyce wotum zaufania

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-24 14:47:15.
 Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-24 14:50:35.
 Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilczyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-24 14:52:28.
 Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2027

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-24 14:54:49 | Data modyfikacji: 2019-07-24 14:55:31.
 Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-24 14:57:35.
 Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-24 14:59:06 | Data modyfikacji: 2019-07-24 15:00:24.
 Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Pana..... z dnia 24 maja 2019 r. na uchwałę Nr IX/46/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy wraz z odpowiedzią na skargę

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-25 07:15:26 | Data modyfikacji: 2019-07-25 07:15:51.
 Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilczyce oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-25 07:19:23.
 Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-25 07:21:57.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2019-07-25 07:21:57
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl