bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 7 strona główna 
 Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2027

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 10:12:51 | Data modyfikacji: 2019-06-27 10:16:00.
 Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 11:12:45.
 Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 10:23:07.
 Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 10:24:39.
 Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w komisji skarg, wniosków i petycji

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 10:27:01.
 Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 10:45:56.
 Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 10:41:43.
 Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 10:50:14.
 Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce na uchwałę Rady Gminy Wilczyce Nr IV/36/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw wraz z odpowiedzią na skargę.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 10:54:47.
 Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 11:15:42.
 Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z sali narad Urzędu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 11:18:26.
 Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 11:10:23.
 Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej zryczałtowanej diety dla radnych Rady Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 11:01:52.
 Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 11:06:44.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2019-06-27 11:06:44
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl