bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Zarządzenia strona główna 
 Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-02 13:41:00.
 Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-02 13:43:42.
 Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-02 13:46:26.
 Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-02 13:49:52.
 Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-02 13:56:38.
 Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-21 13:45:45 | Data modyfikacji: 2019-03-21 14:02:05.
 Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-02 13:59:12.
 Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-29 14:28:47 | Data modyfikacji: 2019-03-29 14:30:34.
 Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-02 14:01:31.
 Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-02 14:05:52.
 Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenie jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-19 10:41:44.
 Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-02 14:08:52.
 Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-02 14:09:58.
 Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-13 14:12:07 | Data modyfikacji: 2019-06-13 14:18:09.
 Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-02 14:14:50.
 Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-02 14:16:06.
 Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-19 10:35:08 | Data modyfikacji: 2019-08-19 10:37:36.
 Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zarządzania Kryzysowego oraz określenie jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-19 12:41:38.
 Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenie jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-19 10:45:13.
 Zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 01 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenie jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-19 11:01:46.
 Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-19 10:32:00.
 Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-19 10:05:34 | Data modyfikacji: 2019-08-19 10:06:23.
 Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-09 08:23:46 | Data modyfikacji: 2019-08-09 09:12:39.
 Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2020-2027

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-03-16 13:24:11 | Data modyfikacji: 2020-03-16 13:24:35.
 Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-03-16 13:16:43 | Data modyfikacji: 2020-03-16 13:17:16.

Zobacz:
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2020-03-16 13:16:43
Data modyfikacji: 2020-03-16 13:17:16
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl