bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 4 strona główna 
 Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:23:46 | Data modyfikacji: 2019-03-06 14:27:10.
 Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:31:57.
 Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:37:32.
 Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:39:20.
 Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:42:40.
 Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:45:25.
 Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:50:47.
 Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-07 07:34:25.
 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dot. Uchwały Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. nr IV/36/2019 w przedmiocie uchwalenia statutów sołectw

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-08 14:32:11.
 Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 grudnia 2019 r. dot. uchwały nr IV/36/2019

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-02-27 13:40:34.
 Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do pełnienia funkcji członka Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-07 08:51:23 | Data modyfikacji: 2019-08-08 14:28:51.
 Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-07 07:36:45 | Data modyfikacji: 2019-08-08 14:28:44.
 Doręczenie odpisu wyroku z dnia 18 grudnia 2019 r. dot. uchwały Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. nr IV/38/2019

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-02-13 14:52:03 | Data modyfikacji: 2020-02-13 14:55:00.
 Odpis prawomocnego wyroku z dnia 18 grudnia 2019 r. ze stwierdzeniem daty jego prawomocności i uzasadnieniem w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu dot. uchwały z dnia 12 lutego 2019 r. nr IV/38/2019 w podmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-03-16 13:54:04.
 Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-07 07:40:50 | Data modyfikacji: 2020-03-16 13:51:05.
 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-21 13:31:26 | Data modyfikacji: 2020-03-16 13:50:58.
 Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-07 07:51:11 | Data modyfikacji: 2020-03-16 13:50:46.
 Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Ożarów w zarząd części drogi gminnej nr 395052 T Bugaj - Bożęcin oraz zawarcia porozumienia z Gminą Ożarów, którego przedmiotem będzie realizacja przebudowy dróg gminnych na terenie obu gmin w msc. Bożęcin gm. Wilczyce i Sobótka gm. Ożarów

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-07 08:00:37 | Data modyfikacji: 2020-03-16 13:50:34.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2019-03-07 08:00:37
Data modyfikacji: 2020-03-16 13:50:34
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl