bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 3 strona główna 
 Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Wilczyce, w związku z nieprawidłowościami przy budowie drogi przy .......

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-24 11:03:13.
 Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-09 11:18:41 | Data modyfikacji: 2019-01-09 11:51:14.
 Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-09 11:52:33 | Data modyfikacji: 2019-01-09 11:56:02.
 Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-09 11:57:27.
 Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-09 11:59:52.
 Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:01:39.
 Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:05:22.
 Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnemu

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:08:12.
 Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z sali narad Urzędu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:16:48.
 Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:58:53.
 Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole w domu” na lata 2019 -2023

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:54:45.
 Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole w domu” na lata 2019 -2023

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:56:48.
 Uchwała Nr III/27/2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wilczyce na 2019 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:58:28.
 Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr II/8/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-09 14:00:37.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2019-01-09 14:00:37
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl