bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 2 strona główna 
 Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:28:30.
 Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:38:10.
 Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na obszarze Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:40:34.
 Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/58/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:43:58.
 Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:46:59.
 Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:51:09.
 Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wilczyce i Gminą Obrazów w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Wilczyce opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleczanowie dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:55:32.
 Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:59:06.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:59:06
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl