bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 35 strona główna 
 Uchwała Nr XXXV/220/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2026

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-20 10:16:38 | Data modyfikacji: 2018-09-20 10:17:44.
 Uchwała Nr XXXV/221/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-20 10:19:37.
 Uchwała Nr XXXV/222/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-20 10:29:47.
 Uchwała Nr XXXV/223/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-20 10:33:53 | Data modyfikacji: 2018-09-20 10:34:41.
 Uchwała Nr XXXV/224/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z innymi formami wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-20 10:38:23.
 Uchwała Nr XXXV/225/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-20 10:41:58.
 Wyrok WSA w Kielcach na uchwałę z dnia 28 sierpnia 2018 r. nr XXXV/225/2018

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-07-07 14:37:41.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2021-07-07 14:37:41
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl