bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 33 strona główna 
 Uchwała Nr XXXIII/211/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-01 10:21:29.
 Uchwała Nr XXXIII/212/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilczyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-01 10:24:03.
 Uchwała Nr XXXIII/213/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2026

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-01 10:27:29 | Data modyfikacji: 2018-08-01 10:28:45.
 Uchwała Nr XXXIII/214/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-01 11:00:48.
 Uchwała Nr XXXIII/215/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-01 11:03:34.
 Uchwała Nr XXXIII/216/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wilczyce, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-01 11:07:44.
 Uchwała Nr XXXIII/217/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-01 11:25:31.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2018-08-01 11:25:31
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl