bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 31 strona główna 
 Uchwała Nr XXXI/199/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2026

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-04-09 13:14:53 | Data modyfikacji: 2018-04-09 13:26:13.
 Uchwała Nr XXXI/200/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-04-09 13:29:49.
 Uchwała Nr XXXI/201/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-04-09 13:31:45.
 Uchwała Nr XXXI/202/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wilczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-04-09 13:34:56.
 Uchwała Nr XXXI/203/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wilczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-04-09 13:41:13.
 Uchwała Nr XXXI/204/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-04-09 13:43:43.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2018-04-09 13:43:43
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl