bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Zarządzenia strona główna 
 Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:17:39.
 Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wilczyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:24:22.
 Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:26:29.
 Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ujednolicenia zasad obliczania prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży wykorzystywanych do właściwego odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:30:07 | Data modyfikacji: 2018-03-06 14:31:29.
 Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:34:00.
 Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:35:43.
 Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-05-18 09:36:07 | Data modyfikacji: 2018-05-18 10:00:59.
 Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-05-28 11:26:55.
 Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-05-28 11:29:09.
 Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-05-28 11:41:16.
 Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-05-28 11:43:38.
 Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-05-28 11:46:00.
 Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:25:37.
 Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:19:15.
 Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za rok 2017

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-06-20 10:18:51 | Data modyfikacji: 2018-06-20 10:19:54.
 Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:17:20.
 Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:14:29.
 Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:12:18.
 Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:10:14.
 Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:08:18.
 Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:04:35 | Data modyfikacji: 2018-12-05 13:05:31.
 Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:59:17.
 Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu XII Gminnego Święta Plonów odbywającego się na Stadionie Sportowym w Wilczycach w dniu 19 sierpnia 2018 r."

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-13 10:24:37.
 Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:54:44.
 Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:50:51.
 Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:47:55 | Data modyfikacji: 2018-12-05 12:49:09.
 Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:43:25.
 Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:15:29.
 Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:12:31.
 Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 11:57:04.
 Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:41:23.
 Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:29:02 | Data modyfikacji: 2018-12-05 13:34:18.
 Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:14:15 | Data modyfikacji: 2018-12-05 10:15:26.
 Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 11:21:45.

Zobacz:
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2018-12-05 11:21:45
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl